О LIFEKESKUS

Терапевты биологической обратной связью

Юлле Тоомеоя

Юлле посвятила себя практике терапии биологической обратной связью с 2003 года. Живя в Америке, она получила диплом Quantum Biofeedback в Канадском международном колледже холистических исследований, а также Юлле зарегистрирована как БОС-терапевт в Канадской организации здравоохранения. Сеансы Юлле посетило более 17 000 клиентов и благодаря данному терапевтическому решению были достигнуты потрясающие результаты. В 2018 года Юлле вернулась в Эстонию, и с этого времени предоставляет услуги БОС-терапии, обучает новых терапевтов в Ülle Toomeoja Teraapiakeskus.

Ангелика Рандьярв

Ангелика — терапевт биологической обратной связью, прошедшая обучение у Юлле Тоомеоя. До этого она училась и работала по специальностям, которые также в первую очередь связаны с благополучием и качеством жизни человека. Ее вдохновляет и мотивирует интерес к психике и желание понять различные аспекты человеческого бытия. Ангелика принимает людей с широким спектром проблем — от необъяснимой грусти до развития тревожного расстройства. Именно благодаря практике БОС-терапии Ангелика нашла путь к своему сердцу.

Ивар Лейтен

Ивар пришел к терапии биологической обратной связью через личный опыт и опыт друзей, которые вдохновили его на обучение на БОС-терапевта. Он хочет и дальше развивать эту форму терапии в Эстонии и сделать ее еще более эффективной. Ивар давно интересуется тем, как работают человеческое тело и разум, а также как можно поддержать людей в этом увлекательном, но иногда непростом путешествии, которое называется жизнью. Ивару особенно интересно работать в качестве терапевта по вопросам бизнеса, спорта, отношений, тревожных расстройств, панических атак и послеродовых изменений.

Администратор

Ану Сепп

Minu jaoks on äärmiselt oluline, et töö hõlmaks inimestega suhtlemist ja neile lisaväärtuse loomist. Läbi elu olen teinud tööalaseid valikuid, mis võimaldavad vahetut kontakti ja/või kellegi assisteerimist. Pärast keskkooli sekretäriks õppides ei osanud ma arvatagi kui tänuväärses valdkonnas ma antud tööd saan kunagi teha. Oma kogemuse põhjal tean, kuidas Biofeedback teraapia L.I.F.E. seadme abil aitab lahendada minevikukogemustest tulenevaid piiranguid ning võimaldab läbi elu kergemalt ja rõõmsamalt edasi liikuda.

Minu siiras soov ja ühtlasi ka peamine tööülesanne on aidata meie poole pöörduvaid kliente. Minu roll on leida neile sobivaimad teraapiaajad. Samal ajal hoian silma peal keskuses toimuval ja hoolitsen terapeutide töö üldise sujuvuse eest. Selle kõige õnnestumisel tunnen suurt tänutunnet.

Väljaspool tööd aitavad mind tasakaalus hoida loodus ja loomad. Keskkonnateema on ka üldisemas plaanis mulle väga südamelähedane – kui vähegi võimalik, annan oma panuse selle hoidmisse ja kaitsmisse. Minu kodu asub looduse keskel ning avastan seal paljutki koos oma koertega jalutades. Erilised on minu jaoks kassid. Olgu selle tõestuseks asjaolu, et mul on neid kodus koguni kolm. Elu nende seltskonnas ei ole kunagi igav…kes teab kasside hingeelu, see ilmselt mõistab. Kui ma parasjagu tööl või kodus ei ole, võib mind leida mõnelt elurikastavalt kontserdilt või teatrietenduselt.

Концепция и миссия

Концепция

Biofeedback kombineerituna Neurofeedback teraapiaga on efektiivne ja tunnustatud teraapialiik.

Миссия

Миссия Lifekeskus — помочь уменьшить стресс, тревогу, напряжение и последствия травм у клиентов всех возрастов. С помощью аппарата L.I.F.E. терапевт биологической обратной связи поддерживает изменение ограничивающих подсознательных моделей мышления, тем самым улучшая качество жизни.

Что мы ценим в действиях и словах?

  • Positiivsest psühholoogiast lähtumine: igas elusolendis, asjas ja olukorras eelkõige positiivse märkamine ning nende omaduste välja toomine.
  • Kõigi ja kõige aktsepteerimine sellisena nagu see parajasti on.
  • Üksteise toetamine ja julgustamine enesearenguteel.
  • Enda tunnete suhtes aus ja avatud olemine ning seejuures nende turvaliselt väljendamine ka teistele.
  • Oma sisetunde usaldamine.