Angelika Randjärv

Suhtluskeel: eesti keel
Piirkond: Tallinn

Angelika_Randjarv-1_lipuga

MER Biofeedback® teraapiani jõudmine on minu jaoks olnud mitmete ringiga käimistega teekond läbi isiklike ja erialaste kogemuste. Kõik eelnev on olnud vajalik osa teekonnast ning tänutundes mõistan, et olen jõudnud erialani, mille osas varasemalt südames teadsin, et see on minu jaoks olemas. 

Noorukieast alates olen tundnud sügavamat huvi inimese olemuse, psüühika ning sellega kaasneva salapära vastu. Mulle on lapsest saati olnud omane inimesi jälgida ja proovida nende käitumist mõtestada. Minu jaoks oli igati loomulik, et asusin õppima erialasid, mis on otseselt või kaudselt seotud inimeste heaolu ja elukvaliteedi tõstmisega. 2005. aastal omandasin Tallinna Ülikoolis eripedagoogika (BA), 2012. aastal Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis sotsiaaltöökorralduse ning 2019. aastal Rahvatervise Akadeemias toitumisnõustaja eriala. MER Biofeedback® teraapiani jõudes mõistsin, et kõik eelnevad kogemused olid ettevalmistuseks saamaks antud teraapialiigi terapeudiks. 

Tööalaselt olen varasemalt kokku puutunud nii erinevas vanuses laste kui täiskasvanutega, töötades eripedagoogina haridusasutustes, lastekaitsespetsialistina omavalitsuses ning toitumisnõustaja-koolitusjuhina erasektoris. Valitud erialade ning nende praktiseerimise käigus kogetu mõjul hakkasin veelgi sügavamalt tundma huvi inimpsüühika vastu. Toimus üsna klassikaline protsess – mida rohkem ma kogesin,
seda müstilisemaks inimese olemus minu jaoks muutus. Liikusin sel ajal iga järgmise eriala juurde uudishimust, soovides kogeda elu erinevaid tahke ning püüdes üha rohkem mõista inimeseks olemist. Ka iseendaks olemist.

Oli periood, mil ma puutusin igapäevases töökeskkonnas kokku inimeste raskemate muredega. Selle käigus hakkasin märkama, kuidas minu enda sisemaailmas keegi või miski justkui keeras kogu aeg värve maha, tasahaaval, kuid järjekindlalt. Lasin sellel mingi aeg kesta, kuni lõpuks oli see sisemine pilt üsna trööstitu. Olin noore spetsialistina läbipõlenud, tundes sagedasti jõuetust ja lootusetust. Enda aitamiseks alustasin füüsilise aktiivsuse ja keha lõdvestamisega, kuid samal ajal oli mul suur huvi erinevate vaimsete praktikate vastu. Olen sellel teekonnal omajagu uudistanud. Alustasin kriya hatha jooga praktiseerimisega ning läbisin mitmeid erinevate teraapialiikide algkursuseid, et omandada teadmisi erinevate lähenemiste abil.  

Kuidas ma elu teisiti tajuma õppisin

Aastaid tagasi enne MER Biofeedback® teraapiani jõudmist olin isiklikus elus siiski punktis, kus ma lisaks erialasele läbipõlemisele justkui ärkasin suure ehmatusega keset valusaid järjestikke kaotuseid. Minu instinktiivsed peamised küsimused sel perioodil olid: ”Mis siin tegelikult toimub? Ja miks see minuga toimub?” Nende küsimuste varjus oli esialgu omajagu ohvrimeelsust ja leppimatust, kuid sellele järgnes teadmine, et millestki sai mul lõplikult kõrini. Mingitest kindlatest tundmustest, vaatepunktidest ning enesetundest. Taoline peeglisse vaatamine oli päris valus koht, kuid alles siis olin ma selleks valmis. 

Mul oli mitmeid suurepäraseid kaasteelisi sel hetkel ning tõeline muutus minu sisemaailmas hakkas toimuma siis, kui ma sügavuti päriselt mõistsin, et kõik sõltub minu enda kogemuste tõlgendamisest. Kuid sellele eelnevalt oli vaja teadvustada, läbi milliste mõttemustrite ja emotsioonide ma endale kannatusi lõin. Üheks nendest kaasteelistest oli MER Biofeedback® teraapia terapeut Ülle Toomeoja. Läbides teraapiat süsteemselt ning tehes samal ajal ka muid positiivseid muudatusi oma elus, hakkasin varasemaga võrreldes inimeseks olemist ja kogu elu hoopis teisiti tajuma. Kui kõne alla tuli võimalus õppida antud teraapialiigi terapeudiks, oli minus selleks hetkeks küpsenud vajalik valmisolek ja suur soov olla ka ise läbi MER Biofeedback® teraapia toeks teistele.

Mida ma täna naudin

Ma pühendun suure rõõmuga teistele inimestele, armastusest nende vastu. Seega on kahtlemata minu parimateks hetkedeks jagada teistega elu olles kaasteeliseks teraapiaruumis või enda jaoks lähedaste inimestega. Lifekeskuse meeskonna keskel olles olen õppinud uuesti südamest naerma ning nalja ja naeru ka igal võimalusel märkama. Naudin oma avastatud mängulist loomust ja lasen sellel avalduda. Eelneva tasakaalustamiseks vajan siiski ka võimalust eraldumiseks, et süveneda muusikasse, raamatutesse, loengutesse ja võttes aega mediteerimiseks ning liikumiseks.

Olen võrratu noormehe ema, kelle igapäevaste tegemiste ja valikute tõdemisel saan tunda suurt tänutunnet. Tema huumorimeel, taipamise teravus ja sõnaosavus pakuvad mulle suurt rõõmu ja ka inspiratsiooni.

Looduses viibimine on kahtlemata minu jaoks kõige omasem ja loomulikum keskkond. Naudin, kui märkan lähemalt looduse erinevaid märke ja rütme… võrratuid taimi ja tabamatuid loomi. Nende pidevat muutumist ja reageerimist ümbritsevale. Samaväärset põnevust pakub mulle nende momentide pildile jäädvustamine. Kui lisaks Eesti looduse avastamisele õnnestub avastada ka teisi riike ja kultuure, siis ka need on iga-aastased ”maiuspalad”.

Terapeudina inimese nii sise- kui välismaailmas toimuvate samm-sammuliste muutuste kogemine kaasteelisena, olles selle protsessi tunnistajaks, on minu jaoks elu rikastav ja inspireeriv privileeg. Kogedes, kui palju vaprust ja sisemist jõudu on tegelikult minu kaasteelistes. Oma sisemaailmas tõesti tunnen, et mul on maailma kõige ägedam töö, mida on tööks keeruline nimetadagi.

Elust läbi kõndides ole enda vastu õrn ja leebe, teades, et Sa annad igal antud hetkel endast parima. Midagi ei ole hea või halb, see lihtsalt oli või on. Lase see vabaks, et kogeda enamat.