Mõningad faktid, mida on biofeedback teraapia kohta hea teada.

Miks mõnikord tekib unisuse tunne/väsimus teraapiaseansi ajal ja/või peale seda?

Kuna teraapiaseansi ajal vabastatakse pingeid, siis pärast pingete vabastamist tekib pingelangus. Selle tulemusel võib klient tunda unisust ja väsimust. See on sarnane pingutust nõudva olukorra (nt eksami) lõppemisega. Suuremate ja pikaajaliste pingete vabanemisel võib väsimust tunda paar päeva. Soovitame sel päeval minna võimalusel varem magama, et välja puhata.

Kas on võimalik, et peale esimest teraapiaseanssi tundub kliendile, et osad tema tunded (nt viha, ärrituvus, kurbus) on intensiivistunud? 

Üksikutel juhtudel vabanevad koheselt peale teraapiat sügaval sees hoitud tunded nagu viha, ärrituvus ja kurbus. Sellisel juhul on kliendis esile tulnud uus kiht negatiivseid mõttemustreid ja tundeid. Pikka aega allasurutud või lapsepõlves kogetud tunded võivad kerkida taas esile. Sellised tunded avalduvad eelkõige siis, kui klient on oma tundeid eitanud ja keelanud endal neid tundeid tundmast (nt viha, ärrituvus, kurbus). Tavaliselt kestab see protsess 1-3 päeva, kuid peale seda tekib mõnus kerguse tunne. 

Näitena: esimesel seansil tasakaalustatakse ärevus, hirmud ja sundmõtted ning peale seda võivad esile tulla sissehoitud viha, ärrituvus ning andestamatus. Sellisel juhul tasakaalustatakse teisel seansil viha ja ärrituvust, tolerantsuse puudumist, ohvritunnet, andestamatust ning teisi näitajaid, mis on seotud viha ja ärrituvusega.

Või on näiteks esimesel seansil tasakaalustatud viha, ärrituvust, enesele valetamist, ohvritunnet, hüljatusetunnet, kuid nende taha oli sügavale peidetud kurbuse tunne, mis tuleb esile peale teraapiat. Sellisel juhul tasakaalustatakse teisel seansil uuesti viha, ärrituvust ning lisaks neutraliseeritakse kurbust, melanhoolsust ja ängistust. Samuti aktiviseeritakse rõõmu- ja õnnetunnet.

Missugused on muutused peale teraapiat ja kas teraapia tulemused on püsivad?

L.I.F.E seadmega tasakaalustatakse/neutraliseeritakse sundmõtteid ja negatiivseid mõttemustreid, et kliendil saaks tekkida uued positiivsed mõttemustrid ja parem kontakt sisetundega. Enamus kliente tunneb koheselt teraapia mõju: sundmõtted ja meel on vaigistatud ning tuntakse sisemise rahu tunnet. Vabanevad pinged ja stress. Seoses sellega avaldub tegutsemistahe, usaldatakse rohkem oma sisetunnet (mis on õige/vale ja mida soovitakse) ning julgetakse teha soovitud muudatusi oma elus. Neil on parem ja selgem arusaamine iseendast, olukordadest ja teistest inimestest. 

Samuti suureneb stressitaluvus ning inimene saab ja oskab paremini lõdvestuda ja oma stressi ning tundeid võrreldes varasemaga paremini tasakaalus hoida. Traumasid meenutades ei teki emotsionaalseid pingeid ega sundmõtteid. Enamus inimestel ei käivitu enam hirmud,  ärevus, paanika, viha, kurbus, pettumus, ohvritunne, hüljatusetunne jms. Pingete ja stressi vähenemine toetab keha isetervenemise võimet. 

Eelnevast tulenevalt hakkavad järk-järgult ja sujuvalt (orienteeruvalt 1-2 kuu jooksul) toimuma positiivsed muutused. Klient saab aru muutustest, kui ta analüüsib ennast enne biofeedback teraapia seanssi/seansse ning seejärel paar kuud peale teraapias käimist. Ennast analüüsides märkab klient, et reageerib olukordadele/inimestele teistmoodi kui varasemalt, st mingid tunded (hirmud, viha, ärrituvus, kurbus, väärtusetuse tunne jne) ei käivitu enam. Samuti suudetakse paremini kontrollida oma reaktsioone teatud olukordade/inimeste suhtes ning märgatakse, et stressitaluvus on suurenenud. Muutunud on ka suhtlemine inimestele, st et need, kes on eelnevalt esile toonud viha, ärrituvuse, pettumuse, kurbuse, alaväärsuse jms tundeid – need tunded lihtsalt  ei käivitu enam nii nagu enne.

Sageli märkavad kliendid muutusi kohe peale teraapiat. Mõnel juhul aga 2-3 nädala pärast. Enamus kliente kirjeldab peale esmast seanssi, et neil on peas mõnus vaikus ja rahu tunne. Varasem mõtete segadus ja -rohkus, nö virrvarr, on taandunud.

Peale teraapiat peaks keskkond samuti toetama uute positiivsete mõttemustrite tekkimist. Juhul, kui inimene läheb peale teraapiat tagasi täpselt samasugusesse keskkonda (stress/pinge: kodu, töökollektiiv, lasteaed, kool), mis ei toeta uute positiivsete mõttemustrite tekkimist, siis hakkavad peagi vanad negatiivsed mõttemustrid (nt viha, kurbus, pettumus, muretsemine) uuesti ilmnema. Selle tulemusel vajab klient sageli uut teraapiat ehk stressinäitajate tasakaalustamist.

Juhul kui ei ole võimalik seni stressi tekitanud keskkonda kohandada või muuta, siis tuleks oma ellu tuua muid positiivseid aspekte: võtta vaba aega, et tegeleda enda jaoks huvipakkuvate tegevuste ja hobidega. Igati soovituslik on viibida vabal ajal koos positiivsete/humoorikate inimestega/toetajatega ning võtta ka koos nendega ette põnevaid tegevusi/hobisid. Samuti soovitame erinevaid praktikaid, mis on seotud nii meele kui ka keha lõdvestamisega, näiteks nagu hingamisharjutused, mediteerimine, lõdvestava muusika kuulamine, massaaž, jooga, looduses viibimine, sh metsas jalutamine.

Mitu biofeedback teraapiaseanssi on soovituslik läbida nt ärevus- ja/või paanikahäire, hirmu(de), foobiate, kurbuse, leina, masenduse, vaimse kurnatuse, liigse muretsemise, viha/ärrituvuse, sotsiaalse ärevuse, suhtlemis- või esinemishirmu korral?

Teraapiaseansside hulk sõltub konkreetsest inimesest ning tema soovitud tulemusest. Täpsemalt oleneb see kliendi elu häirivate aspektide kestvusest ja ulatusest. Pikaaegselt kestnud emotsionaalsed pinged/stress, ärevushäire ja masendus või lapsepõlves kogetud negatiivsed tunded on tekitanud väga tugevaid negatiivseid mõttemustreid ja uskumusi. Nende stressinäitajate tasakaalustamine võtab kauem aega, sest sellisel juhul on ka rohkem erinevaid kihte, mis vajavad tasakaalustamist.

Enamus kliente märkab koheselt peale esimest seanssi teraapia mõju: sundmõtted ja meeled on vaigistatud ning tuntakse sisemise rahu tunnet. Peale esimest seanssi on enamus inimestel tunduvalt vähem (ligikaudu 50-70%) sundmõtteid seoses traumade, ärevuse, paanikahoogude, masenduse, liigse muretsemise, viha, hirmude ja suhtlemisega. Tundmused nagu kurbus, melanhoolsus, masendus on enamusel vähenenud (ligikaudu 50-70%) ning rõõmutunne omakorda suurenenud (ligikaudu 50-70%).

Samuti on vähenenud pinged (ligikaudu 50%). Stressitaluvus on suurenenud (ligikaudu 30-50%) ja tekkinud on tegutsemistahe ja motivatsiooni tõus ehk inimese eluenergia on suurenenud (ligikaudu 50%). Saadakse paremini lõdvestuda (ligikaudu 30-50%) ning oma stressitaset ja tundeid võrreldes varasemaga rohkem märgata ja tasakaalus hoida (ligikaudu 30-50%).

Teisel teraapiaseansil testib terapeut uuesti esimesel seansil ilmsiks tulnud suuremaid stressoreid ja vajadusel tasakaalustab need. Stressinäitajad, mis on uuesti vahepealsel perioodil tasakaalust välja läinud, annavad terapeudile ideid ja vihjeid, mida lisaks testida. Tasakaalustatakse järgmisi stressoreid ehk minnakse sügavamatesse alateadvuslikesse kihtidesse. Mida suuremad on olnud viimaste aastate jooksul  läbielatud traumad ja šokid inimese elus, seda märgatavamad positiivsed muutused avalduvad eelkõige peale teist seanssi.

Peale teist seanssi panevad inimesed enamasti tähele, et kasvab heaolutunne ja elurõõm. Neil on rohkem tahtejõudu, tegutsemisindu ja entusiasmi, et tuua oma ellu positiivseid ja soovitud muutusi. Samasvõivad kirjeldatud tundmused avalduda peale esimest või hoopis peale kolmandat seanssi. See kõik oleneb konkreetsest inimesest ja tema mõttemustritest ning nende ulatusest.

Suurema stressi/pingete ja ka läbielatud traumade ning šokkide korral on saadud häid tulemusi eelkõige peale kolmandat seanssi. Pärast seansse ei teki klientidel enam traumaatilisi sündmusi meenutades emotsionaalseid pingeid ega sundmõtteid. Juhul, kui meenutatakse läbielatud traumasid, siis need on justkui filmid, mis on kinos nähtud, kuid ilma emotsionaalsete pingeteta. Samuti ei käivitu enam erinevad tunded (hirmud, ärevus, paanika, viha, kurbus, pettumus, ohvritunne, hüljatusetunne jms), kui kuuldakse, nähakse, loetakse või puututakse mingil muul kokku kogetud traumadega assotseeruva infoga.

Klientide tagasiside põhjal soovitame parima tulemuse saavutamiseks läbida minimaalselt kolm seanssi. Kahe seansi vahele võiks jääda lähtuvalt pöördumise põhjusest kolm kuni kuus nädalat. 

NB! Biofeedback teraapia L.I.F.E seadme abil ei asenda arstiabi ärevushäirete, paanikahoogude ega depressiooni korral, kuna seadme abil ei panda meditsiinilisi diagnoose ega ravita haigusi. Küll aga sobib biofeedback teraapia läbimine toetava sekkumisena koos ravimite, tavameditsiini ja loodusravi meetoditega. Biofeedback teraapia on vaimset tervist ja heaolu toetav teraapia, mis hõlbustab psühhiaatri, psühholoogi ja teiste erialaspetsialistide tööd, luues kliendile suuremad eeldused parema enesetunde saavutamiseks. Peale kolmandat biofeedback teraapia seanssi võite konsulteerida oma raviarstiga enda mentaalse tervise paranemise osas.

Meie terapeutide eesmärk on üles leida ja tasakaalustada hetkel kliendi jaoks olulisemad ja suurimad stressinäitajad/pinged (kinnismõtted/kinnisideed/sundtegevused), mille tulemusena saavad toimuda suuremad positiivsed muutused. Klient saab parema kontakti oma sisetundega, suureneb heaolu tunne ja soov tuua positiivseid muutusi oma ellu. Kliendid on täheldanud peale teraapiat motivatsiooni tõusu, eneseusu kasvu, arusaamist ja mõistmist ning hetkes kohaloleku tunnet.

Me oleme biofeedback teraapia teerajajad Eestis.