Millisel juhul pöörduda Biofeedback teraapiasse?

Biofeedback teraapia on heaks tugiteraapiaks paljude erinevate stressist ja pingetest põhjustatud elukvaliteeti vähendavate murede korral. Biofeedback toetab emotsionaalset tasakaalu ja stabiilsust ning aitab hoida positiivset meeleolu.

Biofeedback teraapia L.I.F.E. seadme abil tegeleb peamiselt järgmiste valdkondadega:

 • Ärevushäired ja paanikahood.
 • Foobiad (kõik erinevad foobiad).
 • Hirmud, liigne muretsemine ning sundmõtted.
 • Masendus, seletamatu kurbus ja melanhoolsus, elutüdimus, apaatsus.
 • Läbipõlemissündroom ja mentaalne kurnatus (emotsionaalse ja vaimse kurnatuse seisund).
 • Inimese elus on toimunud tema jaoks traumaatiline ning ehmatav sündmus/olukord (šokk/trauma).
 • Kaotused nagu lähedase inimese surm (lein), haigestumine, õnnetusse sattumine, töö- või elukoha kaotus.
 • Lahkuminek/lahutus paarisuhtes, sh sellega kaasnev hüljatuse tunne, hingevalu/südamevalu, ohvritunne, kaotus, andestamatus, pettumus, usaldamatus, süütunne ja viha.
 • Ohvrirolli võtmine ja pidev vajadus olla teiste meele järgi.
 • Süütunne ja kahetsus.
 • Keerulised lähisuhted, nt vanematega, kaaslasega, lastega.
 • Armastuse tunne ja armastuse vastuvõtmine ning andestamine. Armukadedus.
 • Elurõõmu ja entusiasmi puudus.
 • Madal enesehinnang (enesekindluse puudus, häbitunne, väärtusetuse ja alaväärsuse tunne, arglikkus).
 • Suhtlemis- ja esinemishirm, sh sotsiaalne ärevus, lavahirm.
 • Raskus ennast väljendada ja arusaadavaks teha.
 • Viha, ärrituvus, agressiivsus ning tolerantsuse puudus, sh teismeeas.
 • Ülitundlikkus erinevate inimeste ja olukordade suhtes.
 • Äriinimesed/ettevõtjad/tippspetsialistid: sundmõtete vähendamine, üldise tasakaalu aktiveerimine ning lõdvestumine; probleemidele ja konfliktidele lahenduste leidmise stimuleerimine; intuitsiooni ja tähelepanu stimuleerimine; enesekindluse ja sisemise jõu aktiviseerimine; parem kontakt sisetundega ehk mis on antud olukorras õige, mis on vale; parem arusaamine endast, teistest inimestest ning olemasolevast olukorrast üldisemalt.
 • Sporditulemuste parandamine ning võistlusteks valmistumine (tõstab eneseusku, aidates toime tulla pingetega ning ennast ületada ja saada seeläbi paremaid tulemusi).
 • Unetus, mis on seotud pingete, stressi ja mentaalse kurnatusega.
 • Peavalu ja migreen, mis on seotud pingete, stressi ja mentaalse kurnatusega.
 • Post-traumaatiline stressihäire (painavad unenäod, mälupildid raskest õnnetusest ja/või äkilise surma nägemisest, vägivalla ohvriks sattumisest vms).
 • Vaimselt ja/või füüsiliselt väärkoheldud inimesed, sh seksuaalvägivalla ohvrid.
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH). Seotud hüperaktiivsuse, keskendumise ning tähelepanu puudulikkuse ja impulsiivsusega.
 • Õpiraskused. Õpiraskustega on tegemist juhul, kui lapsel on raskusi oskuste omandamisel, mis on vajalikud koolis hakkama saamiseks (näiteks lugemine, kirjutamine, arvutamine).
 • Erinevad arenguhäired, sh kõne ja keele spetsiifilised arenguhäired nagu rääkima hakkamise algus, kõne omandamise tempo ja ekspressiivne väljendusoskus. Samuti õpivilumuste spetsiifilised häired. 
 • Autismispektrihäired, sh Aspergeri sündroom.
 • Düsleksia ja teised kõnearenguhäired.
 • Tourette’i sündroom.
 • Psühhosomaatilised häired: kehalise sümptomi või haiguse põhjuseks või soodustavaks teguriks on mure seoses vaimse tervisega – tavaliselt sellised tunded nagu hirm, kurbus, stress ja ärevus.
 • Taastumist toetav teraapia: vähendab stressi, tõstab eneseusku ja -kindlust ning tahtejõudu, aitab lõdvestuda ning toetab positiivset meeleolu.