Isaroll ja mehe tervis: hoolitsevad isad on tervemad ja loovad paremat maailma

Isaroll ja mehe tervis: hoolitsevad isad on tervemad ja loovad paremat maailma

Iganenud vaade ütleb, et isaroll tähendab mehe jaoks rohkem töö rügamist kui hoolitsevat armastust oma laste suunas. Kuigi ajad on muutumas, võib siiani tunduda kohati harjumatu mõelda meestest kui võrdväärsetest teekonnakaaslastest laste kasvatamisel.

See on aga meeste suhtes karjuvalt ebaõiglane. Aastakümneid on mehi, isasid ja nende rolli laste kasvatamisel uuritud ja tulemused on üksmeelsed: isaks olemine tuleb meestele ainult kasuks. Veelgi enam – mida rohkem on isa laste kasvatamisega seotud, seda tervem ja õnnelikum ta on.

Isadus ei ole üksik punkt mehe elukaarel, vaid sügavalt inimlik kogemus, mis kulgeb kogu elu jooksul ning ulatub ka teistesse põlvkondadesse. Mehe isaks kasvamine saab alguse ammu enne lapse eostamist ja tema isaroll ning selle mõjud kanduvad edasi järelkasvule ja nende järglastele.

isaroll artikkel perepilt

Pildi autor: Senivpetro, Freepik

Hoolitsevad isad ja nende õnnelikud lapsed

Viimaste aastakümnete rahvusvahelised uurimustööd on avastanud isarolli ja selle mõjude kohta palju huvitavat. Tähelepanelikud ja oma pere tegevustesse kaasatud isad on ise tervemad, õnnelikumad ja tööl edukamad ning aitavad tagada, et ka nende pereliikmed oleksid tervemad ja õnnelikumad.

Pildi autor: rawpixel.com, Freepik

Vaadates isade kaasatust pereellu, on leitud, et isade mõju laste kasvatamisel võib jagada nelja kategooriasse:

 • Emotsionaalne ja psühholoogiline mõju. Lapsed, kellel on soe ja emotsionaalselt tundlik isa, on emotsionaalselt tasakaalukamad, kogevad vähem depressiooni, ärevust ja tujude kõikumist. Kui lapsel on soe, huvitatud isa 7-aastaselt, suudab laps hilisemas elus psühholoogiliselt paremini kohaneda muutustega. Kui lapsel on selline isa 16-aastaselt, ennustab see lapse tuleviku jaoks vähem psühholoogilist stressi.
 • Sotsiaalne mõju. Tähelepanelike isade olemasolu soodustab lapse suhtlust teiste lastega.
 • Mõju käitumisele. Kui lapsel on aktiivselt vanemlusega tegelev, armastav isa, väheneb tõenäosus, et laps võiks olla hüperaktiivne või kogeda teisi käitumishäireid.
 • Mõju kognitiivsetele ja akadeemilistele võimetele. Aktiivsed ja toetavad isad aitavad tõsta laste IQ-d ning nende lapsed on koolis edukamad.

Hoolivad isad ja nende rahulolevad naised

Kui isarolli tähenduse sügavust laste suhtes on aastakümneid uuritud ja mõõdetud, siis hoolivate isade mõju nende laste emadele on alles hiljaaegu uurima asutud. 

Selgub, et kui isa on lapse suhtes soe, on see olulise tähtsusega ka ema jaoks.

Naised, kelle laste isad on sünnituseelsel perioodil aktiivsed ja toetavad:

 • Kasutavad rohkem terviseteenuseid. Need naised tunnevad, et nad saavad ja võivad enda eest hoolitseda. Neil on selleks aega ning nad tunnevad oma partneri toetust.
 • On vähem koormatud kodutöödega. Hoolitsev mees jagab oma naisega koduste tegemiste ees vastutust.
 • Kogevad väiksema tõenäosusega sünnitusjärgset depressiooni. Kuigi vaimse tervise häirete avaldumise põhjuseid on erinevaid, aitab emotsionaalset tasakaalu hoida toetav lähedane suhe. Kui naine teab, et tal on usaldusväärne partner, tunneb ta end lapse sündides kindlamalt, aga küsib suurema tõenäosusega ka abi, kui ta seda vajama peaks.

Head isad loovad parema homse

Palgalõhe naiste ja meeste vahel on arvukate uuringutega kindlaks tehtud asjaolu. Naised teenivad oluliselt vähem kui mehed enamikes arenenud maades. Laste sünniga palgalõhe süveneb veelgi. Isade teenistus kasvab, emad teenivad vähem kui enne.

Samas on leitud, et palgalõhe on väiksem riikides, kus väärtustatakse soolist võrdõiguslikkust, toetatakse isade aktiivset rolli vanemluses ning pakutakse mõlemale lapsevanemale võimalust jääda lapsega koju.

Isad, kes on rohkem seotud laste kasvatamisega, avaldavad oma lastele positiivset mõju.

On leitud, et hoolivate isade tütred on tööalaselt ambitsioonikamad ning nende pojad võtavad oma lähisuhetes üle oma isale sarnase suhtumise, soovides olla seotud laste kasvatamisega võrdselt oma partneriga.

Kaasatud isad on õnnelikumad ja tervemad

On selge, et kui isa on armastav, hooliv, tähelepanelik, soe ja toetav, on lapsed selle võrra õnnelikumad, tunnevad end turvalisemalt ja saavad seeläbi vähemate muredega üles kasvada. Samavõrd on mõistetav, et kui nende partner on hoolitsev, on ka naine rahulolevam ning tervem.

Uuringud aga näitavad, et ka mehed ise võidavad sellest, kui pingutavad oma pere jaoks kohal olemisel rohkem. On mehi, kes on uuringute käigus öelnud, et isaks olemine on nende jaoks kõige olulisem õnne ja rahulolu allikas. Nii mõnigi neist on nimetanud isarolli nende elu peamiseks ülesandeks.

Laste kasvatamisse aktiivselt kaasatud isad, kes tunnevad enda ja laste vahel tugevat sidet:

 • Elavad kauem;
 • Kogevad vähem vaimse tervise häireid ja füüsilisi vaevusi;
 • Kuritarvitavad väiksema tõenäosusega narkootikume;
 • On produktiivsemad töötajad;
 • Löövad aktiivsemalt kaasa oma kogukonnas;
 • Ütlevad, et nad on õnnelikumad, kui need isad, kes ei tunne tugevat sidet oma lastega.

Pildi autor: Dragen Zigic, Freepik

Isapuhkus ja isasõbralikud töökohad aitavad äritegevust edendada

Erinevad uuringud on näidanud, et kui töö ja pereelu tasakaal on nii meeste kui naiste puhul edukamalt ellu viidud, võidavad sellest kõik osapooled.

Mehed saavad väärtuslikku perega koos olemise aega rohkem, tunnevad end seeläbi rahulolevamalt ja on tööl produktiivsemad. Naised saavad end edukamalt teostada, on rohkem kaasatud tööellu ja üleüldine äritegevus võidab nende suurenenud osakaalust. Lapsed saavad kogeda lähedast suhet mõlema lapsevanemaga ja kannavad neid väärtusi edasi ka oma lastele.

Üheks tööriistaks, mis aitaks isasid rohkem pereellu kaasata, on isapuhkuse võimaldamine. Eestis on igal isal õigus kasutada 30 kalendripäeva isapuhkust. Kui peres nii otsustatakse, on võimalik ema asemel ka isal jääda lapsega vanemapuhkusele.

Töökohad, kus toetatakse isade võimalusi laste hooldamisel, lõikavad oma toetavast suhtumisest ainult kasu. On leitud, et isad on sellevõrra lojaalsemad oma tööandjale, töötavad usinamalt ja tunnevad end töö juures rohkem rahulolevana. Isadel on vähem aga stressi, nad teenivad rohkem raha ja on sotsiaalselt aktiivsemad.

9 nippi, kuidas olla parem isa

Saime teada, et hea ja hoolitsev isa võib suisa mägesid liigutada. Kuid kes see hea isa siis täpsemalt on? Toome mõned näited, mis aitavad isadel olla oma erinevates rollides edukamad:

 • Alusta kohe! Isad ei saa küll imetada, aga nad võivad olla mähkmete vahetamise maailmameistrid. Veelgi parem – alusta juba enne laste sündi. Loe ja uuri, saa lapse arengu erinevate etappidega tuttavaks. Kui laps on juba sündinud, tunned tänu loetule end enesekindlamalt. On leitud, et vastsündinud beebi ja isa tugev side toetab lapse arengut ning mõjutab positiivselt lapse hilisemaid suhteid.
 • Ole kohal. Nii lihtne see ongi. Ole oma lapse jaoks olemas. Ole füüsiliselt tema lähedal, räägi temaga, hoia silmsidet, väljenda kiitust ja hoolivust, paku talle pehmeid puudutusi, tunne tema vastu huvi ja naudi tema seltskonda. Uuringud näitavad, et lapsed, kes kasvavad ilma isata või isaga, kes ei olnud nende jaoks olemas, on madalama enesehinnanguga, neil on käitumisprobleeme, nad on kehvemad õppurid ning neil kujunevad sagedamini sõltuvused.
 • Helista ja kirjuta, kui sa ei saa olla kohal. Vahel ei ole võimalik oma lapse jaoks füüsiliselt olemas olla. Selleks, et hoida vanema ja lapse sidet tugevana, on vaja väikeste laste puhul nendega regulaarselt rääkida. Nad peavad sind kuulma ja nägema. Vanemad lapsevad vajavad dialoogi. Kui lapsed ei saa vanematega suhelda, võivad neil suurema tõenäosusega kujuneda häbelikkus ja hirm suhtlemise ees.
 • Ole seotud oma laste tegevustega. Hoia end kursis, mis toimub nendega koolis. Uuri neilt, kes on nende sõbrad, mida neile meeldib õppida, millega on neil raskusi. Ole kaasatud, kui on vaja õpetajaga suhelda, laadaks midagi meisterdada või vabatahtlikuna kaasa lüüa. Tunne huvi nende hobide vastu. Sa saad juba täna aidata oma lapsel koduseid ülesandeid lahendada.
 • Suhtu oma tervisesse tõsiselt. Uuringud näitavad, et just isa sportlikkus määrab selle, kui sportlikuks kujunevad lapsed. Ole oma lapsele eeskujuks. Sul ei pea olema suured musklid ja imelised kõhulihased, aga võiksid olla aktiivne ja näidata, kuidas tervislikud liikumisharjumused on normaalse elu tavapärane osa.

  Külasta arsti. Kui sul on füüsilisi sümptomeid, siis ära oota ja käi kontrollis.

  Hoolitse oma vaimse heaolu eest. Selleks, et olla hea isa, tuleb hoida oma emotsionaalne tervis kontrolli all.

 • Unusta vanad reeglid poiste ja tüdrukute kasvatamisel. Ole teadlik stereotüüpidest ja püüa nendesse mitte langeda. Ei ole tüdrukute ja poiste mänge, värve või spordialasid. Ka poisid võivad nutta jne. Iganenud arusaamad piiravad laste loomulikke reaktsioone ning mõjutavad nende heaolu.
 • Hoia suhteid oma partneriga esiplaanil. Lapsed on tähtsad, aga ka paarisuhe on oluline. Kui emotsionaalne side laste emaga on hea, võidavad sellest ka lapsed.
 • Mürgelda mõnuga! Isade hoogsad võtted lastega mängimisel, nende innukas loopimine ja maadlemine võivad emadele tunduda vahel hullumeelsed. Teadus aga ütleb, et see kõik on väga vajalik. See võib üllatada, aga uuringud näitavad, et palju positiivset mürgeldamist aitab lastel edukamalt õppida, neil on parem mälu ja arenenum keeletaju. Lisaks on need lapsed emotsionaalselt intelligentsemad ja tugevama moraalitunnetusega. Boonusena on mürgeldamine neile lihtsalt tohutult lõbus!
 •  Ära ole alati nende parim sõber. Lapsed vajavad annust distsipliini. Sina näitad ette piirid ja laps õpib nende järgi end ise reguleerima. Aga pea meeles – lüüa ei tohi! Igasugune füüsiline karistamine aitab kaasa depressiooni ja viha kujunemisele.

„Olin hakanud märkama, et reageerin oma lapse tegemistele ning teistes igapäevastes toimetustes põhjendamatult tugevalt, kohati äkiliselt „plahvatades“. Selle kohta öeldakse, et süütenöör on lühike … nullist sajani läks mul kohati ikka väga kiiresti! Juba situatsiooni käigus või vahetult pärast seda tajusin, et minu reaktsioonid (viha, raev) ei ole kuidagi vastavuses lapse käitumisega,“ jagab Liis (41) oma kogemust.

Loe, kuidas biofeedback teraapia aitas Liisil ärrituvusest vabaneda SIIN.

Biofeedback teraapia

Selleks, et olla hea ja hooliv isa ning partner oma lähedastele, on esmalt vajalik, et isa enda emotsionaalne tass oleks täidetud. Kui jagada on vaja end laste, naise, töö ja hobide vahel, võib vaimse heaolu hoidmine olla päris keeruline ülesanne.

Biofeedback teraapia on suurepärane toetav teraapiavorm nii vaimse tervise heaolu hoidmisel, probleemide ennetamisel, nendega tegelemisel kui oma niigi hea enesetunde veel tõstmisel.

Lapsevanemaks olemine on emotsionaalselt kurnav ka väga heal päeval.

Stress, pinge, mured, isiklikud väljakutsed, muutused, suhted lähedastega – see kõik mõjutab meie igapäevast toimetulekut. Vahel ei oskagi sõnastada, mis see on, aga miski justkui tõmbab enesetunnet alla, tekib seletamatu kurnatuse tunde ja kaob võime elust rõõmu tunda.

Biofeedback teraapia on teraapia, kus ei ole vaja oma murest rääkida. Tuleb ainult kohale minna ja lasta terapeudil spetsiaalse seadme abil leida ja tasakaalustada sisepingeid. Seade toimib sarnaselt pulsikellale, mõõtes stressinäitajaid madalsagedusel.

Teraapia tulemusel väheneb emotsionaalne ja vaimne kurnatus ning suureneb positiivsus ja tegutsemistahe. Loe klientide kogemusi SIIN.

Allikad

 • Behnson, S.; Robbins, N. (2016) The Effects of Involved Fatherhood on Families, and How Fathers can be Supported both at the Workplace and in the Home. New York

www.un.org

 • Kotelchuck, M. (2021) The Impact of Fatherhood on Men’s Health and Development.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-75645-1_4

 • Porter, E. (2019) 9+ Ways to Be a Better Dad According to Science.

https://goodmenproject.com/featured-content/9-ways-to-be-a-better-dad-according-to-science-kpkn/

Me oleme biofeedback teraapia teerajajad Eestis.