Miks on sotsiaalsed suhted meile olulised?

Miks on sotsiaalsed suhted meile olulised?

Inimene on loomult sotsiaalne olend. Olenemata sellest, kui palju keegi parasjagu suhtlust vajab, päris ilma teisteta me hästi hakkama ei saa. 

Sotsiaalsed suhted on tavapärane ja igapäevane osa meie elust. Vahel võib tunduda, et muud ei teegi, kui hoiame sidet teistega, tehes seda peamiselt läbi seadmete. Nagu kõige muu puhul, tuleb ka suhtlemisel silmas pidada suhtluse eesmärke ja kvaliteeti, et meie oluline sotsiaalse suhtluse tassike ikka täituks.

Paljud teavad Ameerika psühholoogi Abraham Maslow püramiidi inimese baasvajadustest. Selle püramiidi keskmes on armastus- ja kuuluvusvajadus, mis tähistab inimeste üht põhivajadust olla armastatud ning kuuluda sotsiaalsesse rühma, mis on tema jaoks oluline. 

Miks on sotsiaalsed suhted meile olulised?

Pildi autor: Freepik

Maslow teooria järgi rahuldab inimene oma vajadusi püramiidil alt ülesse. Esimesena tuleb tagada peamised füsioloogilised vajadused nagu näiteks toit ja piisav uni, siis saab kindlustada enese turvalisuse ning seejärel tuleb vajadus olla armastatud ja kuhugi kuuluda. Kui omakorda see vajadus on tagatud, saab inimene tegutseda tunnustusvajaduse ja eneseteostuse nimel.

Seega, soovides elada täisväärtuslikku elu ning püüelda edukalt oma eesmärkide ja unistuste poole, peame silmas pidama ka seda argiseks muutunud lüli meie vajadusteahelas – väärtuslikud sotsiaalsed suhted.

Mis on sotsiaalsed suhted?

Meil on sõbrad, perekonnaliikmed, töökaaslased, naabrid, trennikaaslased, tuttavad, inimesed, kellega suhtleme ainult teatud üritustel, keda teretame tänaval… Millised neist liigituvad sotsiaalsete suhete kategooriasse?

Mõned neist suhetest on lähedasemad kui teised, aga kõik nad on omal moel suhted ja selles artiklis on termin “sotsiaalsed suhted” katusena kõikide erinevate suhtlusvormide jaoks, mis üht inimest võivad ümbritseda.

Kitsamalt võib kuuluvustunne ühendada meid oma pereringis olevate inimestega või lähedaste sõpradega,

laiemalt võime kuuluda ehk olla osa õpilasena klassist või kursusest, kuuluda töökollektiivi, olla rühmatrenni liige, lapsevanemate hoolekogu liige, aga ka osa naabruskonnast ja omavalitsuse piirkonnast. 

Samas võib meie kuuluvusetunnet tõsta aga hoopis midagi märksa suuremat, nagu näiteks teadmine, et ollakse osa mõnest ühiskondlikust liikumisest, kindla muusikastiili austajana osa klubist või miks mitte poliitilisest parteist. 

Sotsiaalne võrgustik on midagi, mida igaüks iseenda jaoks ise loob. Pane tähele, milliste võrgustikuosade puhul tunned kõige tugevamalt, et sa kuulud sellesse? Miks?

Suhete liigid

sotsiaalsed suhted, suhete liigid
 • Lähedased suhted inimestega, kes meid armastavad ja meist hoolivad. Näiteks perekond ja sõbrad.
 • Sagedased suhted inimestega, kellega kohtud regulaarselt. Näiteks lähedane kolleeg, aga ka teenindaja kohvikus, mida külastad iga päev.
 • Kollektiivsed suhted inimestega, kellega puutud kokku läbi ühiste eesmärkide. Näiteks töökaaslased, trennikaaslased või sarnaste huvide ning ideedega inimesed.

Pildi autor: Freepik

Sotsiaalsed suhted ja nende olulisus

Ilmselt oleme kõik ühel või teisel hetkel oma elus tundnud end tõrjutuna või tajunud, et meid ümbritsevad inimesed ei mõista või ei kuula ega märke meid sellisel viisil nagu sooviksime.

Kui enamikel juhtudel on sellised tundmused seotud kindlate gruppide või olukordadega, siis vahel võib juhtuda, et ei leiagi oma elust ühtegi kohta või inimest, kellega oleks olemas hea ja toimiv side.

Just suhete kvaliteet määrab selle, kas kuuluvusetunne on saavutatud või mitte. Sa võid olla veendunud punaste õhupallide armastaja ja kuuluda punaste õhupallide armastajate klubisse, käia seal füüsiliselt kohal ja näha oma nime liikmete nimekirjas, aga kui sa ei leia ühist mõistmist ühegi teise selle klubi liikmega, ei anna selle klubi liikmeks olemine sinu elule väärtust. Läbi positiivsete ja toimivate sotsiaalsete suhete loome oma elule head.

Sotsiaalsete suhete paljusus ei ole alati parim näitaja. Suur arv erinevaid tuttavaid, mitmete organisatsioonidega seotus, muljetavaldav hulk hobisid või uskumatult palju tunde jutustamist kellegagi ei tähenda automaatselt, et loodud on head ja toitvad suhted.

Viisid, kuidas suhted meie elu võivad mõjutada

Üldistatult võib öelda, et meie suhete mõjud võib jagada kolmeks:

 • Käitumuslikud – trenni tegemine, toitumuslikud harjumused, elustiil, aga ka suitsetamine, kaalutõus, sõltuvused. Kui sõber on tervisele pühendunud, võib see tõugata sind samasse suunda. Kui sõber on narkootikumide küüsis, võib see negatiivselt mõjutada ka sind. 
 • Psühholoogilised – meie sotsiaalsed suhted võivad saada määravaks meie vaimsele heaolule. Nii nagu erinevad käitumisharjumused võivad meile mõju avaldada, mõjutavad meid ka viisid, kuidas meie sotsiaalne ringkond meid toetab või ei toeta psühholoogiselt. Kui meil on head sõbrad, oleme eluga üldiselt rahulolevamad.
 • Füüsilised – arvukad uuringud on näidanud, et kui meil on olemas tugivõrgustik, on meie füüsiline tervis parem. Eriti hästi on see teada väikelaste puhul. Kui lapsi varajasest lapsepõlvest saati emotsionaalselt toetada, kujunevad neil seda tõenäolisemalt terve närvisüsteem, tugev immuunsüsteem ja ainevahetus, mille mõjud ulatuv täiskasvanueani välja.

Kuidas ära tunda head suhet?

Olenemata suhte liigist määrab selle kvaliteedi see, kui suur on seotus. Vahel õnnestub elus tunda sed,a et saate tuttavaks ning põue poeb soe tunne, naeratus valgub näole ning maandub teadmine – see on minu inimene! 

Sotsiaalsed suhted pilt

Pildi autor: lookstudio, Freepik

Tugevast ja väärtuslikust seosest annavad märku:

 • Regulaarsed ja tähendusrikkad kokkupuuted;
 • Tunne, et Sind toetatakse;
 • Tunne, et kuulud;
 • Tunne, et Sind väärtustatakse, armastatakse ja hoitakse.

Teadus ütleb: tugevad sotsiaalsed suhted tagavad parema tervise

On igati loogiline järeldada ilma teadustöid nägemata või neid tegemata, et kui oled hoitud ja sinu põhivajadus olla armastatud ning kuhugi kuuluda on tagatud, siis on ülejäänud eluolu ja tervis samuti paremad.

Siiski on teadlased teinud juba aastakümneid palju tööd, et kinnitada seda teadmist. Arvukad uuringud näitavad, et olenemata inimese soost, vanusest või eluviisidest, elavad need inimesed kauem, kellel on tugevad sotsiaalsed suhted. Loomulikult need inimesed, kes harrastavad tervislikke eluviise ja omavad samal ajal ka tugevaid suhteid, elavad kõigist kõige kauem. 

Üks uuring leidis, et surmarisk suisa kahekordistub, kui sotsiaalseid suhteid ei ole üldse või need on nõrgad. Ka neil inimestel, kellel on kroonilised haigused, on palju võita headest suhetest. Nende puhul tõuseb riskifaktor rohkem kui kaks korda, kui head suhted puuduvad.

Samas võib suhete puudumine teha sind ka lihtsalt haigemaks. On leitud, et neid inimesi, kellel ei ole tugevaid sotsiaalseid suhteid, ohustavad oluliselt rohkem südamehaigused, kõrge vererõhk, vähk, aga ka näiteks aeglasem haava paranemine. Samuti on seostatud väheseid sotsiaalseid sidemeid põletike ja nõrgenenud immuunsusega. 

Uuringuga, mis hõlmas 99 eri riiki ja kokku 323 200 inimest leiti, et inimesed, kes hindasid kõrgelt oma sõprussuhteid, olid tervemad ja õnnelikumad. 2015. aasta küsitlus jällegi tõstis esile, et lapsed, kes vajasid vaimse tervise toetamiseks teenuseid, ütlesid, et nende peamiseks murekohaks on peresisesed suhted. 

Perekonda me sünnime, vahel sõbrad tekivad justkui iseenesest ja kolleegidega me satume juhuse või saatuse tahtel kokku. Suhted tekivad, aga milliseks need kujunevad ning kas need hakkavad meid elus toetama või hoopis tagasi hoidma, seda määrame me ise. 

Ole oma suhetega hoolas

Nüüd kui oled hakanud üle hindama oma sotsiaalseid suhteid ning avastanud seejuures, et võib-olla ei ole seis kõige parem, siis hea on teada, et kunagi ei ole liiga hilja, et muudatusi ellu viia. 

Mõned soovitused:

 • Ära pelga oma elust välja lõigata neid inimesi, kes Sind tegelikult ei toeta. Mõnest sõbrast ehk ikkagi võiks salati teha.
 • Kui suhted on kaugenenud, tee esimene samm, et taas lähedasemaks saada. Suure tõenäosusega mõtleb teine osapool sama, aga ei julge esimest sammu astuda.
 • Kui häid sotsiaalseid suhteid tundub Sinu elus olevat liiga vähe, leia võimalusi, et luua uusi. Täiskasvanuna sõprussuhete loomine on kahtlemata keeruline, aga mitte võimatu. Otsi ja leia sarnaselt mõtlevaid inimesi ja liitu nende tegevustega. Spetsialistid on leidnud, et igaühel peaks olema vähemalt kaks sellist inimest, kelle poole nad saavad oma muredega pöörduda.

MER Biofeedback® teraapia

Sotsiaalsete oskuste arendamine võib olla keeruline. Vahel tundub meile, et me ei oska, ei suuda või isegi et ei vääri tähendusrikkaid sotsiaalseid suhteid. Teinekord saavad suhete loomisel takistuseks piiravad mõttemustrid, alateadvusesse talletunud väärinfo või negatiivsed varasemad kogemused. Samamoodi võib raskeks osutuda suhete taastamine või halbade suhete lõpetamine. 

Biofeedback teraapia on ainulaadne teraapialiik, mis saab sellises olukorras väga heaks abiks olla. Ilma ühtegi sõna lausumata, saab terapeut seadme abil tuvastada ja tasakaalustada emotsionaalseid ja vaimseid pingeid. Ka väga tugevaid ja pikaajalisi hirme, foobiaid ja ärevust seoses suhtlemisega on võimalik biofeedback teraapias seljatada. 

“Pärast teist teraapiat läksin külla oma sugulastele ja tuttavatele, julgesin suhelda, käisin turul, poes, isegi teatris jne. Minu elu oli täielikult muutunud! Minu agorafoobia oli kadunud!” Mart (53)

Allikad

 • Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. (2010) Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS Med.
 • Umberson, D., Montez, K.J. (2010) Social Relationships and Health: A Flashpoint for Health Policy.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3150158/#R4

   

 • Wolpert, M., & Martin, P. (2015). THRIVE and PbR: Emerging thinking on a new organisational and payment system for CAMHS. New Savoy Partnership Conference, London, 11/02/15.

Me oleme biofeedback teraapia teerajajad Eestis.