Soovid muutust oma mõttemustrites, kogetavates emotsioonides ja käitumises?

Biofeedback teraapia L.I.F.E. seadme abil aitab Sul jõuda igatsetud muutuseni,
luues võimaluse elada täisväärtuslikumat elu.

Mis on Biofeedback teraapia L.I.F.E. seadme abil?

Biofeedback teraapia ehk biotagasiside on protsess, mis võimaldab inimesel õppida tasakaalustama oma psühholoogilist ja emotsionaalset aktiivsust. Teraapias kasutatav seade mõõdab inimese füsioloogilist aktiivsust nagu ajulained, südametegevus, hingamine, lihaste aktiivsus ja pinged. Seade edastab terapeudile kiiresti ja täpselt teavet kirjelduste, arvude ning protsentide kujul, mõõtes sügavuti kliendi mõttetasandil toimuvat ning lugedes tema stressinäitajaid ja pingeid (mõttevorme, emotsioone ja tundeid). Biofeedback teraapias L.I.F.E. seadme abil tegeletakse inimese teadlike ja alateadlike sisepingete teadvustamise ja tasakaalustamisega, tõstes seeläbi tema igapäevast elukvaliteeti.

Biofeedback teraapias mõõdab L.I.F.E. seade inimese pingeid ja stressinäitajaid heli, valguse, värvidega ehk madalsagedustega näiteks nagu pulsikella kandmise korral. Seade kuvab ekraanil tema sundmõtteid, kinnisideid, negatiivseid mõtte- ja käitumismustreid, edastades terapeudile teavet kirjelduste, arvude ja protsentide kujul. L.I.F.E. seadme abil tasakaalustatavad negatiivsed mõttevormid väljenduvad pingetena ja võivad esineda nii teadvustatud kui ka teadvustama kognitiivsete protsesside tasandil. Sellest tulenevalt erineb antud terapeutiline sekkumine sõnalisest klassikalisest teraapiast. Terapeut kirjeldab L.I.F.E seadmega sünteesitud info põhjal kliendile, millised stressinäitajad tekitavad temas pingeid ja takistavad elus edukalt edasi liikumist.

Tänu sellele ei ole terapeudil vajadust küsida küsimusi ega kaardistada minevikus juhtunut. Samuti pole oluline, kas klient teadvustab stressi ja pingetega seotud blokeeringu(te) põhjuseid või mitte. Seega on Biofeedback teraapia toetav terapeutiline sekkumine, kus vastupidiselt enamikele teraapia liikidele räägib terapeut kliendist, mitte klient iseendast.

LifeKeskus numbrites:

Asume Tallinnas ja
Kuressaares

1
asukohta

Kogemust alates
aastast 2003.

1
aastat

Teraapiat
läbi viidud

1 +
tundi

Suhtleme eesti, vene
ja inglise keeles

1
suhtluskeelt

Millisel juhul pöörduda Biofeedback teraapiasse?

Biofeedback teraapia on heaks tugiteraapiaks paljude erinevate stressist ja pingetest põhjustatud elukvaliteeti vähendavate murede korral. Biofeedback toetab emotsionaalset tasakaalu ja stabiilsust ning aitab hoida positiivset meeleolu.

Biofeedback teraapia L.I.F.E. seadme abil tegeleb peamiselt järgmiste valdkondadega:

Valdkonnad:

Valdkonnad: